محرمانگی اطلاعات مشتریان

قابل توجه مشتریان گرامی:
 محرمانگی اطلاعات شخصی و تبادلات مالی  و اطلاعات اعضاء دفترچه تلفن و اطلاعات پیامک های ارسال و دریافتی شما در جهان پیامک محفوظ بوده و تنها با دستور رسمی از طرف مراجع قضایی و قانونی به طرفهای ذیصلاح مورد تائید مراجع مذکور قابل ارائه می باشد.