• ثبت شماره اختصاصی در جهان پیامک با پیش شماره های 1000  ,  2000 , 50002 , 50004 , 50005 , 021 , 026, 021000 مقدور می باشد.
  • در جهان پیامک شماره اختصاصی به نام مشتری نهایی در سیستم مخابرات ثبت می گردد.
  • جهان پیامک حافظ شماره شماست , در جهان پیامک هیچ وقت شماره شما از بین نمی رود.
  • شماره پیامک به طور مستقیم و بدون واسطه و 100٪ تضمینی از مخابرات خریداری و خریدار به عنوان صاحب امتیاز آن  محسوب می شود.
  • در جهان پیامک به دلیل حذف واسطه و ارتباط مستقیم با مخابرات سرعت  و دریافت پیامک بدون محدویت می باشد.
  • اگر تمایل به سرمایه گذاری روی شماره پیامک خود را دارید  با خیال آسوده به ادامه فعالیت تجاری و فرهنگی خود بپردازید.
  • برای خرید آنلاین شماره اختصاصی می بایست ابتدا وارد سایت شوید سپس از طریق منو سفارشات نسبت به سفارش سرویس خود اقدام نمایید.
  • تعرفه های فوق برای نمایندگان مستقیم جهان پیامک با تخفیف عالی ارائه می شود (برای استعلام میزان تخفیف با واحد فروش تماس بگیرید)
  • شماره سفارشی : شماره ای می باشد که  صرف نظر از نوع شماره , توسط مشتری انتخاب شود.
  • شماره غیر سفارشی: شماره ای می بایشد به صورت تصادفی توسط سیستم انتخاب می شود.
  • کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
تعرفه خطوط 5000

تعداد ارقامنمونه شمارهتعرفه (ریال)

14

50005XXXXXXXXX 150,000
13 50005XXXXXXXX 300,000
12 50005XXXXXXX 500,000
11 50005XXXXXX 1,000,000
10 50005XXXXX 1,200,000
9 50005XXXX 2,000,000
8 50005XXX استعلام
7 50005XX استعلام
6 50004X استعلام
* امکان ثبت شماره اختصاصی با پیش شماره 50002 , 50005 و 50004 تیز مقدور می باشد


تعرفه خطوط 1000

تعداد رقم نمونه
سفارشی (ریال)
غیر سفارشی (ریال)
14 1000XXXXXXXXXX 300,000 150,000
13 1000XXXXXXXXX 780,000 390,000
12 1000XXXXXXXX 1,580,000 790,000
11 1000XXXXXXX 3,000,000 1,500,000
10 1000XXXXXX 4,000,000 2,000,000
9 1000XXXXX 5,000,000 2,500,000
8 1000XXXX 7,000,000 3,500,000
7 1000XXX 40,000,000 40,000,000
6 1000XX 70,000,000 70,000,000


تعرفه خطوط 2000

تعداد ارقامنمونه شمارهتعرفه (ریال)
12 2000XXXXXXXX 2,000,000 الی 3,500,000
10 2000XXXXXX 4,000,000 الی 10,000,000
9 2000XXXXX 7,000,000 الی 1,500,000
8 2000XXXX 13,000,000 الی 30,000,000
7 2000XXX استعلام شود
6 2000XX استعلام شودتعرفه خطوط 021  و   026

تعداد ارقامنمونه شمارهتعرفه (ریال)
10 021XXXXXXXX
026XXXXXXXX
1,100,000
7 021XXXXX
026XXXXX
5,500,000
6 021XXXX
026XXXX
6,500,000